בשליחות הציבור: כשהמחקר פוגש את השטח

BGU Radio

מטלה אקדמית בקורס "אחריות ציבורית ושחיתות פוליטית" באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במחלקה לניהול מדיניות ציבורית. סטודנטים וסטודנטיות בשיחות פתוחות עם שליחות ושליחי ציבור על העשייה היום-יומית והקשר בין התיאוריה והפרקטיקה. מנחת הקורס: ד"ר איילת רייטן | עורכים: ד"ר בוזי רביב וארטיום פינדיורין | מוזיקה: Let's Go Bananas-Evert Z - Artlist | חסות: היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב read less
GovernmentGovernment

Episodes