השאלה הזהה: מאיר יצחק הלוי - ראש עירית אילת לשעבר וח"כ לשעבר

בשליחות הציבור: כשהמחקר פוגש את השטח

13-05-2024 • 5 mins

בשיחות התחקיר, כל הקבוצות בקורס שאלו את המרואיינים שאלה אחת זהה. אנו מביאים לכם כאן בפרק רק את השאלה - ואת התשובה לשאלה.

You Might Like

The Asset
The Asset
District Productive
The Young Turks
The Young Turks
TYT Network
Americast
Americast
BBC Radio
Strict Scrutiny
Strict Scrutiny
Crooked Media
Intelligence Matters: The Relaunch
Intelligence Matters: The Relaunch
Beacon Global Strategies LLC
Deep State Radio
Deep State Radio
The DSR Network
The Lawfare Podcast
The Lawfare Podcast
The Lawfare Institute
The National Security Podcast
The National Security Podcast
ANU National Security College
5-4
5-4
Prologue Projects
HARDtalk
HARDtalk
BBC World Service
The Westminster Tradition
The Westminster Tradition
The Westminster Tradition
I Spied
I Spied
I Spied
Growing Strathroy-Caradoc
Growing Strathroy-Caradoc
Municipality of Strathroy-Caradoc
Palavras do Brasil
Palavras do Brasil
Agência Timbres