השאלה הזהה: חן בן אפרים - חבר מועצה בעיר אילת

בשליחות הציבור: כשהמחקר פוגש את השטח

13-05-2024 • 4 mins

בשיחות התחקיר, כל הקבוצות בקורס שאלו את המרואיינים שאלה אחת זהה. אנו מביאים לכם כאן בפרק רק את השאלה - ואת התשובה לשאלה.

You Might Like

Americast
Americast
BBC Radio
The Young Turks
The Young Turks
TYT Network
Strict Scrutiny
Strict Scrutiny
Crooked Media
The Lawfare Podcast
The Lawfare Podcast
The Lawfare Institute
The Asset
The Asset
District Productive
Deep State Radio
Deep State Radio
The DSR Network
The National Security Podcast
The National Security Podcast
ANU National Security College
HARDtalk
HARDtalk
BBC World Service
Intelligence Matters: The Relaunch
Intelligence Matters: The Relaunch
Beacon Global Strategies LLC
Big Take DC
Big Take DC
Bloomberg and iHeartPodcasts
5-4
5-4
Prologue Projects
I Spied
I Spied
I Spied
The Westminster Tradition
The Westminster Tradition
The Westminster Tradition
Oklahoma Odyssey
Oklahoma Odyssey
Oklahomans for Criminal Justice Reform
Not Cleared
Not Cleared
Center for Security Policy