Τι είναι Στοχοθεσία; Τι χαρακτηριστικά έχει ένας Στόχος;

Η Αυτοβελτίωση στην Πράξη by AngelofMind

11-01-2021 • 22 mins

Ακούστε σε αυτό το Podcast Τι είναι Στοχοθεσία; Τι χαρακτηριστικά έχει ένας Στόχος; Πως βάζουμε στόχους;

Περισσότερα για το AngelofMind εδώ:
https://angelofmind.com

You Might Like