אהבתו של אלוהים הנראית באמצעות ישוע בנו היחיד (I) - דרשות על הבשורה על פי יוחנן (I)

The New Life Mission

כתוב, "את האלוהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע" (יוחנן 1:18). עד כמה בצורה מושלמת ישוע הראה את אהבתו של אלוהים לנו! עד כמה בצורה מושלמת ישוע גאל אותנו! איזו אמת מושלמת של ישועה היא בשורת המים והרוח! לעולם לא התחרטנו על קבלת ישועתנו באמצעות אמונתנו בישוע, אשר בא על ידי המים והדם (הראשונה ליוחנן 5:6). עתה, אנו הפכנו לאנשיו חפי החטא. כל מי שיאמין בבשורת המים והרוח יוכל לקבל את מחילת חטאיו הנצחית ולהיות זכאי לחיי נצח. read less
Religion & SpiritualityReligion & Spirituality

Episodes

פרק 1-1. ישוע המשיח, החיים שלנו (יוחנן 1:1-4)
11-10-2023
פרק 1-1. ישוע המשיח, החיים שלנו (יוחנן 1:1-4)
יוחנן פרק 1 מתאר את ישוע כיוצר של כל היקום. אם היינו צריכים להשוות את עצמנו ליקום השופע שאלוהים יצר, היינו מבינים שאנו יצורים קטנים וקודרים. זוהי הסיבה מדוע איננו יכולים להודות מספיק לאלוהים על כך שאנו מסוגלים לפגוש אלוהים נפלא שכזה. זה היה הנס הגדול מכולם. אפילו עתה, אני חושב, שזהו הנס הגדול ביותר מכל הניסים, שפגשתי את אלוהים אשר בא על ידי בשורת המים והרוח.ישוע היה הבורא אשר יצר את היקום אשר התפשט מיליוני שנים על מיליוני שנים של שנות אור. אלוהים גם הכין את האמת הנצחית ואת הישועה האמיתית אשר הן אינן נראות בעינינו. אלוהים הוא באמת אלוהים מדהים. עבודתו הגדולה ביותר מתוך כל הבריאה שלו הייתה בריאת בני האדם כילדיו שלו. אם כן, כיצד אנו יכולים שלא לתת תודה לאלוהים כאשר אנו מסוגלים לפגוש באלוהים כה נפלא ומדהים? אלוהים ביצע עבודה כה נפלאה כך שבלתי אפשרי מבחינתנו להבין אותה עם האינטליגנציה שלנו. העולם אשר אלוהים יצר מלא במסתורין אשר אינם מובנים למוח האדם. אנו רק יכולים להלל את אלוהים על שהיינו מסוגלים לפגוש אלוהים נפלא שכזה בעזרת תבונתנו. איננו יכולים שלא להלל את אלוהים כאשר אנו מסתכלים על היקום המלא בגלקסיות רבות אשר מעבר לדמיוננו. היקום, אשר אלוהים ברא, הוא נהדר. אנו יצורים כה קטנים אשר אין שני להם בעולם אשר נוצר על ידי אלוהים. כל אדם הוא אינו יותר גדול מרסיס אבק בעיני אלוהים. עדיין, כיצד אנו יכולים שלא להודות לאלוהים כאשר יצורים קטנים שכמותנו היו מסוגלים לפגוש את אלוהים, היוצר של היקום המפואר הזה? בלב מלא הכרת תודה, אני נותן פעם נוספת את תודותיי לאלוהים.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 1-2. אנו חייבים להיוולד מאלוהים (יוחנן 1:12-18)
11-10-2023
פרק 1-2. אנו חייבים להיוולד מאלוהים (יוחנן 1:12-18)
על מנת שנקבל ישועה מכל חטאינו, עלינו להאמין בישוע המשיח מושיענו אשר בא על ידי בשורת האמת של המים והרוח. יוחנן 1:10 אומר, "בעולם היה ועל-ידו נהיה העולם והעולם לא ידעו." כאן, צירוף המילים "בעולם היה" מרמז שישוע המשיח למעשה היה קיים בעולם זה. ישוע הוא היוצר של עולם זה. כך, היוצר של עולם זה בא אל יציריו אשר הוא יצר וחי יחד עימם. בכל אופן, כל מי שבעולם זה, אפילו לא היהודים, הכירו בו כמושיע.ישוע היה האלוהים אשר דיבר אלינו את דבר בשורת המים והרוח. ישוע המשיח היה בעולם זה אשר נוצר על ידו. אך, אנו לא הכרנו בו כאדון וכמושיע. אפילו עתה, ישוע המשיח בא על ידי בשורת המים והרוח לעולם אשר הוא בעצמו יצר, אך יש יותר אנשים אשר דחו את ישוע יותר מאשר הכירו בו כמושיעם. אנשים רבים בעולם זה לא יודעים ולא מכירים שישוע הוא המשיח הבורא של היקום והמושיע אשר מחק את כל חטאיהם. הם חיים להבין עד כמה הם היו אדישים ולא מכירים ישוע עד עתה וחייבים לחזור אליו על ידי האמונה בבשורת האמת של המים והרוח של אלוהים.     https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 1-3. אהבת האלוהים הנראית באמצעות ישוע בנו היחידי (יוחנן 1:15-18)
11-10-2023
פרק 1-3. אהבת האלוהים הנראית באמצעות ישוע בנו היחידי (יוחנן 1:15-18)
כל חודש דצמבר אנו מחכים לחג המולד. ביום הזה, אנו זוכרים את בואו של בנו היחיד של אלוהים לעולם זה. גם יוחנן השליח וגם יוחנן המטביל ידעו שהבן היחידי של אלוהים, ישוע, היה המושיע של כל האנושות וגילו לנו את זה. הם ניסו לאפשר לנו לדעת מה היה ישוע בשבילנו. אנו יודעים שאלוהים הוא אלוהי האהבה. איזה סוג של אדם היה ישוע המשיח אשר הופיע לפני כולנו? אנו יודעים שהוא בן האלוהים אשר גאל אותנו מכל חטאינו, שהוא האלוהים האמיתי אשר באמת אהב אותנו. הוא המושיע האמיתי שלנו, האחד שגאל אותנו מכל חטאינו. אלוהים באמת אהב את כולנו ולא רק במילים. אלוהים הראה את אהבתו בעצמו על ידי שלמעשה גאל אותנו מכל חטאינו. מכיוון שהוא אלוהי האהבה והצדק, הוא הראה לנו שהוא גאל אותנו מכל חטאינו על ידי אהבתו והקרבתו, למרות שכל החוטאים צריכים היו להישפט ולתת דין וחשבון עליהם. אהבה זו של אלוהים הייתה האהבה המוחלטת כלפינו. אהבת האלוהים נראתה לנו באמצעות בנו היחיד של אלוהים ישוע המשיח.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 1-4. האמת אשר העיד עליה יוחנן המטביל (יוחנן 1:19-28)
11-10-2023
פרק 1-4. האמת אשר העיד עליה יוחנן המטביל (יוחנן 1:19-28)
יוחנן 1:6-7 אומר, "ויהי איש שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן. הוא בא לעדות להעיד על-האור למען יאמינו כולם על-ידו." כאן בקטע זה 'יוחנן' הוא אינו המחבר של הבשורה על פי יוחנן, השליח, אלא יוחנן המטביל אשר הוא אליהו אשר הובטח על ידי אלוהים שיבוא. כפי שנובא במלאכי 4:5, אנו יכולים להבין כיצד בשורת האמת הועדה על ידי יוחנן המטביל. כפי שאנו יכולים לראות מעדותו של יוחנן המטביל, בטקסט של היום ובעדות הבאה על ישוע, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם" (יוחנן 1:29), יוחנן העיד שישוע היה שה האלוהים והמושיע של כל החוטאים אשר נשא את כל החטאים של העולם על עצמו.על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ישוע לקח את כל חטאי העולם על עצמו והביא את כל החטאים האלה אל הצלב. ישוע לא העיד על עצמו, "אני בן האלוהים. נשאתי את כל חטאי העולם." אלא יוחנן המטביל העיד לנו שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה שהוא קיבל. כך, ישוע הפך למושיענו על ידי שנשא את כל החטאים האלה של העולם על הצלב.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 1-5. ההוכחה המקראית שישוע נשא את כל חטאי העולם (יוחנן 1:29-39)
11-10-2023
פרק 1-5. ההוכחה המקראית שישוע נשא את כל חטאי העולם (יוחנן 1:29-39)
עד כמה חלש הוא בן אנוש? כאשר אנו מתחילים לחשוב על שאלה זו, אל לנו לשים את ליבנו במקומות גבוהים. על האדם לדעת את טבעו הבסיסי ולגרום לליבו להיות עניו. מהו בן אנוש? אני שואל מהו בן האנוש ברמה הבסיסית שלו. כאשר אנו בוחנים את עצמנו כבני אנוש, האם אנו באמת חיים על פי אידיאלים נעלים, יכולות גבוהות, כוח ונקודת מבט? למעשה, איננו מגיעים לאיכויות שכאלו. יכול להיות שיש לנו אידיאלים נעלים בראשנו אך בני האדם אינם יכולים לחיות על פי האידיאלים של עצמם. אנו יצורים כה חלשים.ברגע שנראה את המציאות שלנו כבני אדם, אנו נגלה שאין שום דרך אשר בעזרתה נוכל להגיע לאידיאלים נעלים שכאלה. אך, לעיתים אנו מפריזים בהערכה של עצמנו מתוך חוסר הבנה לגבי טבענו הבסיסי. לפיכך, אנשים נאבקים כיוון שהם אינם מכירים את עצמם. זה בגלל שבהתחלה לאנשים יש אמונה גדולה שכזו בעצמם רק כדי להתאכזב מעצמם בסוף כאשר הם מגלים את חולשותיהם שלהם.     https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 1-6. האמונה המאמינה בדבר האל בלבד (יוחנן 1:1-8)
11-10-2023
פרק 1-6. האמונה המאמינה בדבר האל בלבד (יוחנן 1:1-8)
לעולם אל לנו להיות מרומים על ידי אנשים שכאלה. עתה, כאשר אחרון הימים יגיע, כתוב שאנשים רבים יבואו ויכריזו על עצמם כמושיעים (מתי 24:5). אני יודע שאלה אשר קוראים לעצמם מושיעים נראים באופן יחסי נאים והם טוענים שהם יגרמו לאש ליפול מן השמים ושהם יעשו נפלאות וניסים עם אמונתם. על פי מה שהם אומרים, ישנו עוד מושיע מלבד ישוע. בכל אופן, אין מושיע אמיתי אחר מלבד ישוע. יוחנן המטביל וישוע עבדו יחדיו כדי לבצע את ישועת בני האדם על ידי הגשמת צדקת האלוהים. אם כן, האם יוחנן המטביל היה מושיע נוסף? לא, הוא לא היה מושיע נוסף. יוחנן המטביל תיפקד בתפקיד העוזר לישוע כאשר הוא לקח את חטאי העולם. ישוע בא לעולם זה ולקח את חטאי בני האדם אחת ולתמיד באמצעות הטבילה שישוע נתן לו. ישוע לקח את חטאי העולם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן זה ועם הדם היקר שהוא שפך על הצלב, הוא השלים את בשורת המים והרוח.אלה המאמינים רק בדם של ישוע אומרים שיוחנן המטביל נכשל. הם טוענים שיוחנן היה כה קיצוני שהרשויות בימיו לא יכלו לסבול אותו. בכל אופן, הם הבינו שלא כהלכה את משימתו העיקרית של יוחנן המטביל. הם מלמדים הבלים מגוחכים שכאלה מתוך בורותם בכתבי הקודש.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 1-7. איננו יכולים להיות שמחים יותר מעכשיו (יוחנן 1:29-31)
11-10-2023
פרק 1-7. איננו יכולים להיות שמחים יותר מעכשיו (יוחנן 1:29-31)
לא הייתה לנו שמחה אמיתית לפני שידענו את ערכה של בשורת המים והרוח. לא נמצאת ישועה שמחה יותר מאשר הישועה אשר אנו השגנו על ידי האמונה בבשורת הכוח של המים והרוח. כאשר שמענו לראשונה את בשורת המים והרוח, נוכחנו לדעת שזוהי אמת פשוטה וברורה. אך, אנו מרגישים שמחים יותר ככל שהזמן חולף כאשר אנו מאזינים לבשורת האמת בכל אסיפה בכנסיית האלוהים. באמת אין בשורה משמחת יותר בשביל כל אחד ואחד מאיתנו מאשר בשורה זו של המים והרוח. אין בשורה משמחת יותר מאשר החדשות שישוע לקח את כל החטאים של עולם זה כאשר הוא קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל ולכן הוא הושיע אותנו מחטאי העולם.אנו באמת שמחים בגלל בשורה זו של המים והרוח. היכן יכולות להיות חדשות משמחות יותר בשבילנו, אנו אשר היינו חוטאים? העליזות נובעת מעמקי ליבם של אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אם אין חטאים בליבנו, השמחה פורצת והשלווה מגיעה. זה נכון. אם אין חטאים בליבנו, הצחוק יוצא החוצה בצורה טבעית מתוך ליבנו כיוון שיש שמחה בליבנו. זה נכון גם לגביכם, או לא? כן, אני בטוח שזה אותו דבר גם לגביכם.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 1-8. עם איזה סוג של מראה אדונינו ביקר אותנו? (יוחנן 1:1-13)
11-10-2023
פרק 1-8. עם איזה סוג של מראה אדונינו ביקר אותנו? (יוחנן 1:1-13)
מיהו ישוע? ישוע הוא האדון אשר יצר בדברו את כל היקום ואת כל מה שבתוכו. מיהו ישוע בשבילנו? ישוע הוא מושיענו. ישוע הוא האדון והמושיע אשר בא לעולם זה כגואל שלנו והושיע אותנו מכל החטאים של העולם עם בשורת המים והרוח.כפי שכתוב ביוחנן 1:3, "בו היו חיים והחיים היו אור לבני האדם." ישוע יצר את היקום. כאשר אלוהים אמר בבראשית פרק 1 "יהי אור," היה אור; ואלוהים אמר, "תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ עושה פרי למינו אשר זרעו על הארץ," כך היה. כל הצמחים, האנשים וכל הדברים ביקום נעשו באמצעות הבריאה של ישוע המשיח. הדבר המדהים הוא שבורא זה האלוהים בא לעולם זה. הסיבה לכך שישוע בא לעולם זה הייתה כדי לאפשר לכל אחד מאיתנו לקבל חיי נצח של מחילת החטאים על ידי נתינת בשורת המים והרוח אשר היא אור הישועה האמיתית. לכן יוחנן השליח העיד על ישוע, "האור האמתי המאיר לכל-אדם אשר בא אל-העולם. בעולם היה ועל-ידו נהיה העולם והעולם לא ידעו. הוא בא בשלו ואשר-המה לו לא קבלהו. והמקבלים אתו המאמינים בשמו נתן-עז למו להיות בנים לאלוהים" (יוחנן 1:9-12). ישוע בא כדי לגרש את האפילה של כל החטאים על ידי שנתן לנו את בשורת המים והרוח, האור האמיתי של עולם זה. עם בשורת האמת הזו, הוא מחק את כל חטאינו, כולל החטאים אשר הורישו האבות הקדמונים של בני האדם, אחת ולתמיד.     https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 1-9. מיהו יוחנן המטביל? (יוחנן 1:19-42)
11-10-2023
פרק 1-9. מיהו יוחנן המטביל? (יוחנן 1:19-42)
אך מבין הפרושים לא היה אף אחד אשר יכול היה להבין את הדבר אשר יוחנן המטביל דיבר עליו. זה היה כך מפני שאנשים אלה מיסודם חשבו שישוע לא היה בן האלוהים או המשיח. בכל אופן, בין אם הם האמינו או לא האמינו, עדותו של יוחנן על ישוע המשיכה. ביום הבא לאחר טבילת ישוע, כאשר יוחנן המטביל עמד עם שנים מתלמידיו, כשהם ראו את ישוע עובר ליד הוא העיד ואמר, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם" (יוחנן 1:29). תיאורו היה נכון כיוון שעל ידי שהטביל את ישוע המשיח, הוא העביר את כל החטאים של בני האדם. כאשר ישוע בא אל יוחנן כדי להיטבל, יוחנן היה אובד עצות מה לעשות קודם, ישוע ציווה אותו, "הניחה לי כי כן נאווה לשנינו למלא כל הצדקה," (מתי 3:15) ויוחנן, בהתאם למה שציווה אותו, הניח אז את שתי ידיו על ראשו של ישוע כדי להעביר את כל חטאי העולם. לאחר מכן הוא נשא עדות על ישוע המשיח שהוא מושיעם של בני האדם אשר לקח את חטאי העולם. המשמעות של זה היא שהוא משרת האלוהים אשר העביר את חטאי העולם לישוע המשיח. באמצעות עדות זו אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל, אנו נוכחנו לדעת שישוע הוא שה האלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 2-1. אם נקבל את ישוע לתוך ליבנו אנו נהיה שמחים (יוחנן 2:1-11)
11-10-2023
פרק 2-1. אם נקבל את ישוע לתוך ליבנו אנו נהיה שמחים (יוחנן 2:1-11)
ישנה עיירה קטנה בשם קנה בגליל. קטע כתב הקודש של היום מדבר על חתונה שנערכה בקנה שבה ישוע ביצע את הנס של הפיכת מים ליין.כאשר אנו מדברים בחיינו על חתונות, זה מזכיר לנו את הרגע המאושר בחיינו. כיצד זוג נשוי חדש כאשר איש ואישה מתחתנים אחד עם השנייה מרגישים? הם ללא ספק מרגישים מאושרים. קטע כתב הקודש של היום מתאר אירוע בזמן משתה החתונה ומלמד אותנו במה עלינו להאמין על מנת להיות בשמחה אמיתית לפני אלוהים. ברצוני לחלוק עימכם מה אנו צריכים כדי להאמין בדברים הנכונים על מנת להיות שמחים כשאנו בחתונה.בין אלה אשר הוזמנו לטקס החתונה היו ישוע ואימו. עתה, איזה סוג של אמונה אנו צריכים כדי שחיינו יהיו באמת מבורכים?קודם כל, עלינו לדעת כיצד אלוהים פעל בהשגחה עליונה באמצעות מרים. עלינו להתחשב במרים באמונתנו. מרים הולידה את ישוע התינוק מגופה הבתול על ידי שקיבלה את דבר האלוהים אשר בא אליה באמצעות מלאך האלוהים.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 3-1. עלינו להיוולד מחדש על ידי הידיעה והאמונה בדרך זו (יוחנן 3:1-6)
11-10-2023
פרק 3-1. עלינו להיוולד מחדש על ידי הידיעה והאמונה בדרך זו (יוחנן 3:1-6)
רוב הנוצרים משתדלים מאד להיוולד מחדש. עדיין יש רבים המשתמשים בביטוי "להיוולד מחדש" מבלי לדעת את המשמעות מאחורי מילים אלו. למרות שהם שומעים לעיתים קרובות שהם צריכים להיוולד מחדש כיוון שהם חוטאים, רוב האנשים אינם יודעים את המשמעות המדויקת של מילים אלו. עדיין הם אומרים, "נולדתי מחדש כיוון שאני מאמין בישוע," או "אני בטוח שנולדתי מחדש כאשר התפללתי בלהט בהרים, כיוון שהרגשתי את האש בתוכי אז" הבעיה היא שאנשים מסתמכים רק על הרגשותיהם בעניין זה. אנשים אלה, אשר טוענים שהם נולדו מחדש מבלי לדעת את האמת של הישועה, חייבים להיוולד שוב באמצעות בשורת האמת של המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע.להיוולד מחדש ולהיגאל מחטאי האדם אפשרי רק על ידי אמונה בדבר בשורת המים והרוח. אם ברצוננו להיוולד מחדש, אנו חייבים להאמין בדבר האמת של אלוהים. כדי לעשות כן, אנו חייבים לחקוק בליבנו את האמת של המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים על ידי שנאזין לה שוב ושוב. קודם כל, אנו חייבים להבין שאיננו יכולים להחליף את בשורת המים והרוח בניסים ואותות שיכול להיות שחווינו.הבה נאזין לדבר האל אשר ניתן לנו. "אמן אמן אני אמר לך אם-לא יולד איש מן-המים והרוח לא-יוכל לבוא אל-מלכות האלוהים" (יוחנן 3:5). קטע כתב הקודש הזה אומר לנו שאנו חייבים להיוולד מחדש על ידי המים והרוח כדי להיגאל מכל חטאינו. ברצוני לחלוק היום עימכם מה המשמעות באמת להיוולד מחדש על ידי בשורת האמת של המים והרוח.     https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 3-5. הבה נעשה עבודה רוחנית על ידי האמונה (יוחנן 3:16-17)
11-10-2023
פרק 3-5. הבה נעשה עבודה רוחנית על ידי האמונה (יוחנן 3:16-17)
"בשביל איזו תכלית עלינו לחיות?" שאלה זו היא כזו שכולנו חייבים לתת לה חשיבות רצינית לפחות פעם אחת. בני האדם במהותם כה חלשים שהם אפילו לא יכולים לשרוד אפילו בגל חום חזק במקצת. הפצת בשורת המים והרוח ליצורים שכאלה נעשית עתה לתכלית חיינו. המשמעות היא שהתאפשר לנו מאלוהים לקבל ממנו כוח ולחיות חיים ראויים פרודוקטיביים. המאמינים בבשורת המים והרוח אשר קיבלו את מחילת החטא חיים עתה למען תכלית זו של עבודת הרוח וזה משהו שניתן להתגאות בו מאד.אלו יהיו חיים מחפירים אם הייתי צריך לחיות את חיי רק בשתייה ובאכילה ובניסיון לייצר קצבה קטנה למען הישרדותי האישית. כסף לא יכול להיות המטרה בחיינו. אנו זקוקים לו רק כדי לשרוד בגופנו ועל מנת לשרת את בשורת המים והרוח. לפיכך, אלה אשר קיבלו עתה את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח חייבים לחיות למען הושעתן של נשמות אחרות. זה ברור לחלוטין שכל עוד האדם נמחל מכל חטאיו, הוא מחויב ללכת לגיהינום. לכן, אל לנו להיכשל בתפיסה של רצון האל אשר גורמת לנו להיוולד מחדש קודם באמצעות בשורת המים והרוח כך שאנו נוכל לעזור לאחרים להכין את חייהם הבאים לגן עדן ולא לגיהינום. אם במקום זה נחייה למען בשרינו, אפילו לאחר שקיבלנו את מחילת חטאינו ולא נחליט להפיץ בשורה זו במשך שארית חיינו, אנו נהיה כמו בהמות שמתות (תהילים 49:20). עליכם להבין שכאשר הנולדים מחדש אינם חיים למען צדקת האלוהים אין להם סיבה להתקיים.     https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35