Økonomi I Øjenhøjde

Økonomi I øjenhøjde

Økonomi i øjenhøjde er et selvstændigt podcast, der som navnet antyder, forsøger at sætte økonomi i øjenhøjde, så komplicerede samfundsøkonomiske emner bliver mere gennemskuelige og forståelige. Det er for personer med interesse for samfund, politik, bæredygtighed og økonomi, som udgør de strukturer der har betydning for vores alles hverdag. Lytterne vil blive udstyret til bedre at reflektere over økonomi, fx hvordan den kunne være anderledes. Hvert afsnit vil italesætte en økonomisk problemstilling, prøve at give svar på hvilke scenarier er mulige, og hvorfor nogle løsninger anses for umulige. Det vil uddybe hvilke antagelser der ligger bag begreberne, ideerne og tallene. Resultatet er perspektiver fra fortiden man kan lære af, og perspektiver på fremtiden man kan arbejde frem mod. read less
Society & CultureSociety & Culture