Bagaget

Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland

I Bagaget får du möta personer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa samt anhöriga, forskare, professionella, organisationer som på olika sätt arbetar kring psykisk ohälsa. Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, medmänniska och samhälle. Bagaget produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodden read less
Health & FitnessHealth & Fitness
Avsnitt 23 - Attention
30-03-2023
Avsnitt 23 - Attention
I avsnitt 23 får du höra hur föreningen Attention bildades och hur viktigt det är med en gemensam röst utåt. Anki Åström, viceordförande i Attention Västerås, samtalar med Eric Donell, från Riksförbundet Attention, om sina erfarenheter av föreningsarbetet i Attention och varför de valt att engagera sig i föreningen. De berättar även hur viktigt det är att nå ut med information om vad NPF-diagnoser är samt hur de arbetar för att stärka medlemmarnas röst och minska stigmat kring NPF i samhället. Du som lyssnar får även ta del av Attentions historia och hur viktig föreningens resa har varit för att skapa ett forum för anhöriga, personer med NPF och för att driva ett opinionsarbete. Gäster: Anki Åström, viceordförande i Attention Västerås Eric Donell, Riksförbundet Attention Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle.  Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Du hittar alla avsnitt på vår hemsida bagagetpodcast.se Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Avsnitt 22 - Brukarinflytande
22-02-2023
Avsnitt 22 - Brukarinflytande
I avsnitt 22 får du höra ett samtal om vikten av att arbeta med brukarinflytande, dvs använda den egna erfarenheten som en kunskapskälla, inom psykiska hälsa området. Sofia Ekman som är utvecklingsstrateg inom enheten Välfärd på Region Västmanland berättar hur hon i sitt arbete jobbar med brukarinflytande och även med att informera verksamheter om hur de kan ta steget att jobba mer med att ta till vara brukares och patienters kunskaper. Anna Hellsten som är samordnare på NSPH i Västmanland berättar hur hon som representant för brukarföreningarna jobbar med att öka brukarnas inflytande och varför det är så viktigt att ta tillvara deras erfarenheter. Vi samtalar om brukarinflytandets betydelse och varför den egna erfarenheten är så viktig i verksamhetsutveckling. Gäster: Sofia Ekman, utvecklingsstrateg Region Västmanland Anna Hellsten, samordnare NSPH i Västmanland Samtalsledare: Louise Edlund Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle.  Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Du hittar alla avsnitt på vår hemsida bagagetpodcast.se Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Avsnitt 21 - Terapeuter med egen erfarenhet samtalar
18-01-2023
Avsnitt 21 - Terapeuter med egen erfarenhet samtalar
I avsnitt 21 får du höra ett samtal om att vara terapeut och ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Tomas och Susanne berättar varför de tycker att den egna erfarenheter är en styrka då de möter sina klienter. Vi pratar om hur den egna erfarenheten kommer till nytta i jobbet som terapeut och hur de genom den kan förstå vad klienterna brottas med. Det är också ett samtal om att livet är en berg och dalbana och om hur viktigt det är att vara i sina känslor, att alla känslor är lika viktiga. De berättar också varför det är så viktigt att ta hjälp och börja sätta ord på våra känslor. Gäster: Susanne Widsell, samtalsterapeut och Hjärnkollambassadör Tomas Nilsson, samtalsterapeut och Hjärnkollambassadör Samtalsledare: Louise Edlund Vill du höra mer från Susanne eller Tomas kan du boka dom genom att kontakta samordnaren Hannes Olsson på vastmanland@hjarnkoll.se eller ringa 073-023 25 17. Läs mer här: vastmanland.hjarnkoll.se/ambassador/susanne-w eller vastmanland.hjarnkoll.se/ambassador/tomas-nilsson Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa. Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle. Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Avsnitt 20 - Högtider, psykisk hälsa och bemötande
22-12-2022
Avsnitt 20 - Högtider, psykisk hälsa och bemötande
I avsnitt 20 får du höra ett samtal mellan Cecilia som är ambulanssjuksköterska och Ulrika som har egen erfarenhet av att brottas med suicidtankar. Vi samtalar om bemötanden, både ur ett perspektiv av egen erfarenhet och ur yrkesrollens perspektiv. Cecilia delar med sig av sina erfarenheter att möta och bemöta personer som inte vill leva och vilka verktyg hon har för att nå dem. Ulrika berättar hur viktigt bemötandet var från blåljuspersonalen då hon själv var på väg att ta sitt liv. Du som lyssnar får tips och idéer hur du kan göra när någon i din närhet mår dåligt. Gäster: Cecilia, ambulanssjuksköterska och larmoperatör Ulrika Sonander, Hjärnkollambassadör, Riksordförande Balans och verksam inom SPES. SPES är en förkortning för Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd och betyder hopp på latin. Samtalsledare: Louise Edlund Har du eller någon du känner suicidtankar? Här kan du få hjälp, tveka inte över att kontakta någon hjälpinsats! Du är inte ensam. 112 – Akutnummer Ring 112 om du behöver akut vård eller hjälp Självmordslinjen – Mind Ring: 90 101. Öppet dygnet runt. Chatta: https://chat.mind.se. Öppet dygnet runt. http://mind.se 1177 – Vårdguiden via telefon eller webben Sjukvårdsrådgivning som kan berätta var du hittar närmsta psykiatriska akutmottagning www.1177.se Anhöriglinjen Ring: 0200-23 95 00. Måndag – tisdag, torsdag – fredag kl. 10.00–15.00 och onsdag och söndag kl. 18.00–21.00 Mejla: info@anhoriglinjen.se https://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen SPES stödlinje för efterlevande Ring: 020 -18 18 00. Alla dagar mellan kl. 19.00 – 22.00. Mejla: info@spes.sehttps://spes.se/ https://spes.se/stodlinjer Boka Ulrika som Hjärnkollambassadör Vill du höra mer från Ulrika kan du boka henne genom att kontakta samordnaren Hannes Olsson på vastmanland@hjarnkoll.se eller ringa 073-023 25 17. Läs mer här: vastmanland.hjarnkoll.se/ambassador/ulrika-sonander  Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa. Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle.  Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland.  Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se.  Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Avsnitt 19 - Utmattning - Om att gå in i väggen...och komma ut på andra sidan
14-12-2022
Avsnitt 19 - Utmattning - Om att gå in i väggen...och komma ut på andra sidan
I avsnitt 19 får du höra ett samtal mellan Michael och Hannes som båda har drabbats av utmattning. De berättar om sina egna erfarenheter och om vilka vägar de har tagit för att hitta en balans mellan arbete och återhämtning. Både Hannes och Michael konstaterar att de har samma diagnos men helt olika vägar till att insjukna och de har även sin egen väg ut ur utmattningen. Att drabbas av utmattning kan se så olika ut, du får i avsnittet höra hur de drabbade upplevde sitt insjuknade och hur de på olika sätt har jobbat med sig själv för att finna sin väg tillbaka.  Gäster: Michael Clauss, musikproducent Hannes Olsson, Hjärnkollambassadör och samordnare Hjärnkoll Västmanland Samtalsledare: Louise Edlund Vill du höra mer från Hannes kan du boka honom genom att kontakta oss på vastmanland@hjarnkoll.se eller ringa honom på 073-023 25 17. Läs mer här: vastmanland.hjarnkoll.se/ambassador/hannes-olsson Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle. Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Avsnitt 18 - Social ångest och att få verktyg genom KBT
07-12-2022
Avsnitt 18 - Social ångest och att få verktyg genom KBT
I avsnitt 18 får du höra ett samtal mellan Maria som är KBT-terapeut och Alexander som är Hjärnkollambassadör.  Alexander berättar hur han har hittat verktyg och hjälp med att hantera sin socialångest via KBT-terapi. Maria berättar hur KBT kan hjälpa dig att hantera dina rädslor och hur det fungerar som ett verktyg för att förändra ett beteende. Hon berättar även varför hon började intressera sig för KBT och varför hon tycker att det är en bra metod. Även Alexander berättar varför han valde KBT-terapi som metod och hur den har hjälpt honom på olika sätt. Gäster: Alexander Weiskog, Hjärnkollambassadör Maria Eriksson, Leg. Psykoterapeut, Leg. Sjuksköterska. Jobbar med KBT baserad Psykoterapi, Kris och Traumabehandling, Parterapi, Personalstöd  Samtalsledare: Louise Edlund Vill du höra mer från Alexander kan du boka honom genom att kontakta oss på vastmanland@hjarnkoll.se eller ring samordnaren Hannes Olsson på 073-023 25 17. Läs mer här: vastmanland.hjarnkoll.se/ambassador/alexander-weiskog Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle. Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Avsnitt 16 - Ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre
18-11-2022
Avsnitt 16 - Ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre
I avsnittet samtalar Petra Heideken Wågert, professor i fysioterapi vid Mälardalens universitet och initiativtagare till appen Fik@rummet, med Sven Erik Henriksson. Sven-Erik har ägnat sig åt frågor rörande äldre de senaste 20 åren.  Han har framförallt har jobbat med de existentiella frågorna och vilken betydelse dessa har för äldre, han möter många i de samtalsgrupper han har som berör just de existentiella frågorna. Petra berättar hur idéen till appen Fikarummet växte fram, att inspirationen kom från att de äldre saknade jobbets fikarum, där de kunde slå sig ned och prata om allt mellan himmel och jord. Gäster: Petra Heideken Wågert, Professor i fysioterapi vid Mälardalens universitet och initiativtagare till appen Fik@rummet. Vill du komma i kontakt med Petra mejla till  petra.heideken.wagert@mdu.se Sven Erik Henriksson, Seniorutvecklare.  Vill du komma i kontakt med Sven Erik mejla till svenerikh916@gmail.com Samtalsledare: Louise Edlund Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle.   Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Trailer för avsnitt 16 - Ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre
09-11-2022
Trailer för avsnitt 16 - Ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre
I avsnittet samtalar Petra Heideken Wågert, professor i fysioterapi vid Mälardalens universitet och initiativtagare till appen Fik@rummet, med Sven Erik Henriksson. Sven-Erik har ägnat sig åt frågor rörande äldre de senaste 20 åren.  Han har framförallt har jobbat med de existentiella frågorna och vilken betydelse dessa har för äldre, han möter många i de samtalsgrupper han har som berör just de existentiella frågorna. Petra berättar hur idéen till appen Fikarummet växte fram, att inspirationen kom från att de äldre saknade jobbets fikarum, där de kunde slå sig ned och prata om allt mellan himmel och jord. Gäster: Petra Heideken Wågert, Professor i fysioterapi vid Mälardalens universitet och initiativtagare till appen Fik@rummet. Vill du komma i kontakt med Petra mejla till  petra.heideken.wagert@mdu.se Sven Erik Henriksson, Seniorutvecklare.  Vill du komma i kontakt med Sven Erik mejla till svenerikh916@gmail.com Samtalsledare: Louise Edlund Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle.   Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Avsnitt 15 - Psykisk hälsa har ingen ålder
02-11-2022
Avsnitt 15 - Psykisk hälsa har ingen ålder
I avsnitt 15 får du höra ett samtal om den nya äldremottagningen inom Vuxenpsykiatrin i Västmanland. Den vänder sig till äldre med psykisk ohälsa på specialistnivå. Johnny Pellas, som är projektledare för äldremottagningen inom vuxenpsykiatrin, samtalar med vår Hjärnkollambassadör Inger M Johansson, som själv fick sin Aspergers diagnos vid 53 års ålder, de vill båda lyfta vikten av att prata om äldres psykiska hälsa och varför de tycker att den nya äldremottagningen inom Vuxenpsykiatrin är så viktig. Gäster:  Inger M Johansson, Hjärnkollambassadör och ordförande för Attention Västerås  Johnny Pellas, Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, doktorand och projektledare för äldrepsykiatriska mottagningen Samtalsledare:  Louise Edlund Vill du höra mer från Inger kan du boka henne via vår hemsida: https://vastmanland.hjarnkoll.se/ambassador/inger-m-johansson/ Är du intresserad av samtalsgruppen Inger pratar om? Kontakta Attention Västerås på kontakt@vasteras.attention.se Mer information om mottagningen hittar du på https://www.1177.se/Vastmanland/hitta-vard/kontaktkort/Vuxenpsykiatriska-aldremottagningen Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle.   Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast
Trailer för Avsnitt 15 - Psykisk hälsa har ingen ålder
27-10-2022
Trailer för Avsnitt 15 - Psykisk hälsa har ingen ålder
I avsnitt 15 får du höra ett samtal om den nya äldremottagningen inom Vuxenpsykiatrin i Västmanland. Den vänder sig till äldre med psykisk ohälsa på specialistnivå. Johnny Pellas, som är projektledare för äldremottagningen inom vuxenpsykiatrin, samtalar med vår Hjärnkollambassadör Inger M Johansson, som själv fick sin Aspergers diagnos vid 53 års ålder, de vill båda lyfta vikten av att prata om äldres psykiska hälsa och varför de tycker att den nya äldremottagningen inom Vuxenpsykiatrin är så viktig. Gäster: Inger M Johansson, Hjärnkollambassadör och ordförande för Attention Västerås Johnny Pellas, Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, doktorand och projektledare för äldrepsykiatriska mottagningen Samtalsledare: Louise Edlund Vill du höra mer från Inger kan du boka henne via vår hemsida: https://vastmanland.hjarnkoll.se/ambassador/inger-m-johansson/ Är du intresserad av samtalsgruppen Inger pratar om? Kontakta Attention Västerås på kontakt@vasteras.attention.se Mer information om mottagningen hittar du på 1177.se Om Bagaget: Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle.  Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland. Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se. Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast Gäster: Inger M Johansson, Hjärnkollambassadör och ordförande för Attention Västerås Johnny Pellas, Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, doktorand och projektledare för äldrepsykiatriska mottagningen  Samtalsledare: Louise Edlund   Vill du höra mer från Inger kan du boka henne via vår hemsida: https://vastmanland.hjarnkoll.se/ambassador/inger-m-johansson/ Är du intresserad av samtalsgruppen Inger pratar om? Kontakta Attention Västerås på kontakt@vasteras.attention.se Mer information om mottagningen hittar du på 1177.se   Om Bagaget:  Här får du möta våra Hjärnkollambassadörer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du får också möta anhöriga, forskare, terapeuter, intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med att lyfta och synliggöra psykisk ohälsa.  Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, som medmänniska och som samhälle.   Bagaget som produceras av Hjärnkoll Västmanland, en del av NSPH i Västmanland.  Läs mer om vårt oss på www.nsphvastmanland.se och vastmanland.hjarnkoll.se.   Följ Bagaget på Facebook www.facebook.com/bagagetpodcast