#Beter Aanbesteden

Ministerie van Economische Zaken, VNG, VNO-NCW/MKB-NL en PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

Gemeenten kopen bijna 70% van hun jaarbegroting in. De markt voert dus voor een groot deel het beleid uit. Inkoop kan bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve gemeente. Voor het programma Beter Aanbesteden spreekt aanbestedingsexpert Kim Schofaerts met ervaren bestuurders over de impact van inkoop. 4 afleveringen, 4 gasten en 3 casussen.

read less
GovernmentGovernment