نجمه واحدی/ کنشگر حوزه زنان(قسمت دوم)

نفس عمیق

31-08-2021 • 1 hr 10 mins

در این قسمت به این مسأله پرداختیم که آیا چیزی به نام «فمنیسم زرد» وجود داره؟ و این سوال مهم و بنیادین که «چرا به فمنیسم نیاز داریم؟»

گوش دادن به پادکست نفس عمیق برای همه کاملا رایگانه اما در صورت تمایل میتونید از طریق لینک زیر از ما حمایت کنید👇

پادکست نفس عمیق (hamibash.com)

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
This Podcast Will Kill You
This Podcast Will Kill You
Exactly Right Media – the original true crime comedy network
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Something You Should Know
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Wes Larson, Jeff Larson, Mike Smith | QCODE
Science Friday
Science Friday
Science Friday and WNYC Studios