دکتر سعید صفایی موحد/ کارشناس ارشد منابع انسانی وزارت نفت (قسمت دوم)

نفس عمیق

08-02-2022 • 51 mins

قسمت دوم (پایانی) گفت و گو با دکتر صفایی موحد کارشناس ارشد منابع انسانی وزارت نفت

ایدئولوژی‌زدگی نظام اداری و عافیت‌طلبی نخبگان به مثابه دو تیغه قیچی

کانال ما در تلگرام

گوش دادن به پادکست نفس عمیق برای همه کاملا رایگانه اما در صورت تمایل

میتونید از طریق لینک زیر ما رو حمایت کنید

صفحه ما در حامی باش

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
This Podcast Will Kill You
This Podcast Will Kill You
Exactly Right Media – the original true crime comedy network
Something You Should Know
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Wes Larson, Jeff Larson, Mike Smith | QCODE
The Confessionals
The Confessionals
Merkel Media
Mysterious Radio: Paranormal, UFO & Lore Interviews
Mysterious Radio: Paranormal, UFO & Lore Interviews
Mysterious Radio: Paranormal, UFO & Lore Interviews
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists