Curated by Amazon's Music Experts
playlist

Bengali Nursery Rhymes

Curated by Amazon's Music Experts

Songs celebrating the age of innocence.

22 SONGS • 1 HOUR AND 14 MINUTES

1Kakatua Kakatua Amar Jadumoni2Tung Tang Pianoy3Sundar Bone Sundari Gachh4Ek Ekke Ek5Aire Pakhi Lej Jhola6Aagdom Bagdom Ghoradom Saje7Nagardola8Ghumparani Masipisi9Tag Bag Tag Bag10Khokababu Jay Lalmoja Pay11Cholchhe Railer Gari12Yamunabati Saraswati13Chup Chup Lakshiti14Bolte Paris Maa15Dol Dol Duluni16Hattim Attim Tim17Ke Merechhe Ke Dhorechhe18Aata Gachhe Tota Pakhi19Baburam Sapure20Darjeeling Jatra21Sajalpurer Kajal Meye22Ei Duniyay Sakal Bhalo

0:00