Satoshi Imano, Masaru & Nobuyoshi, M.Fukuda, Kazuyoshi Shimamura, Jyume18, Joonil Bae, Fumihiro Hoshi, DJ Yuki, DJ44, Basara-ZA, Takehiro Okuyama, Phan Persie, Shin Nishimura, Daytona Team, Senmove & S.Sic
1
Tri-State (Original mix)
08:11
2
Do That (Original mix)
09:22
3
Bubble Launcher (Original mix)
07:03
4
Born (Original mix)
06:09
5
Minimal18 (Original mix)
06:34
6
Planet Express (Original mix)
08:20
7
Force (Original mix)
07:22
8
A204 (Original mix)
07:08
9
Sg40 (Original mix)
06:24
10
One New (Original mix)
07:41
11
Hype (Original mix)
07:36
12
Conduction (S.Sic Remix)
07:39
13
Olympos (Original mix)
06:12
14
We're So Nervious (Original mix)
07:36
15
My Peaceful Song (Original mix)
03:36

0:00