album

Nguồn Sáng Linh Thiêng (Asia CDCS 052)

10 songs (47 minutes) Released on 31 December 2012
1
Nguồn sáng linh thiêng
3:43
2
Chứng nhân tình yêu
5:18
3
Phó thác
5:46
4
Trải qua mỗi đời
4:15
5
Trông cậy chúa
5:54
6
Lời mẹ nhắn nhủ
5:09
7
Dâng và xin
4:10
8
Cầu cho cha mẹ 2
3:45
9
Xin đưa về quê trời
3:14
10
Người là bụi tro
6:15