album

Sukhmani Sahib Explained, Ashtpadi 17 (Language: Punjabi)

90 songs (3 hours and 24 minutes) Released on 7 May 2018
1
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 1 (Original Mix)
3:59
2
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 2 (Original Mix)
2:39
3
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 3 (Original Mix)
2:23
4
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 4 (Original Mix)
1:36
5
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 5 (Original Mix)
1:35
6
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 6 (Original Mix)
1:15
7
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 7 (Original Mix)
2:54
8
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 8 (Original Mix)
1:42
9
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 9 (Original Mix)
1:28
10
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 10 (Original Mix)
2:11
11
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 11 (Original Mix)
1:56
12
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 12 (Original Mix)
2:45
13
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 13 (Original Mix)
2:17
14
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 14 (Original Mix)
2:13
15
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 15 (Original Mix)
2:21
16
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 16 (Original Mix)
2:36
17
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 17 (Original Mix)
2:05
18
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 18 (Original Mix)
2:54
19
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 19 (Original Mix)
2:02
20
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 20 (Original Mix)
2:00
21
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 21 (Original Mix)
2:10
22
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 22 (Original Mix)
1:52
23
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 23 (Original Mix)
2:52
24
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 24 (Original Mix)
1:47
25
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 25 (Original Mix)
2:42
26
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 26 (Original Mix)
1:39
27
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 27 (Original Mix)
1:28
28
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 28 (Original Mix)
1:42
29
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 29 (Original Mix)
2:15
30
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 30 (Original Mix)
2:29
31
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 31 (Original Mix)
2:32
32
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 32 (Original Mix)
2:44
33
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Aad Sach Jugad Sach - Narayan Mile Nanak Ek) Pt. 33 (Original Mix)
3:34
34
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 34 (Original Mix)
4:41
35
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 35 (Original Mix)
1:55
36
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 36 (Original Mix)
2:12
37
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 37 (Original Mix)
2:44
38
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 38 (Original Mix)
2:01
39
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 39 (Original Mix)
2:08
40
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 40 (Original Mix)
1:13
41
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 41 (Original Mix)
2:15
42
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 42 (Original Mix)
2:40
43
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 43 (Original Mix)
1:41
44
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 44 (Original Mix)
2:22
45
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 45 (Original Mix)
2:17
46
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 46 (Original Mix)
2:07
47
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 47 (Original Mix)
1:56
48
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 48 (Original Mix)
1:53
49
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 49 (Original Mix)
1:39
50
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 50 (Original Mix)
2:43
51
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 51 (Original Mix)
1:57
52
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 52 (Original Mix)
2:45
53
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 53 (Original Mix)
2:26
54
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 54 (Original Mix)
2:05
55
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 55 (Original Mix)
1:41
56
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 56 (Original Mix)
2:20
57
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 57 (Original Mix)
2:14
58
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 58 (Original Mix)
2:11
59
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 59 (Original Mix)
2:04
60
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 60 (Original Mix)
1:58
61
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Thakur Ka Sewak Aagyakari - Jap Nanak Prabh Alakh Vidani) Pt. 61 (Original Mix)
1:39
62
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 62 (Original Mix)
4:23
63
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 63 (Original Mix)
2:24
64
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 64 (Original Mix)
2:21
65
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 65 (Original Mix)
1:57
66
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 66 (Original Mix)
2:03
67
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 67 (Original Mix)
2:15
68
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 68 (Original Mix)
1:27
69
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 69 (Original Mix)
2:00
70
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 70 (Original Mix)
1:30
71
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 71 (Original Mix)
2:06
72
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 72 (Original Mix)
2:00
73
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 73 (Original Mix)
1:28
74
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 74 (Original Mix)
2:19
75
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 75 (Original Mix)
1:25
76
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 76 (Original Mix)
2:28
77
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 77 (Original Mix)
1:36
78
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 78 (Original Mix)
2:03
79
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 79 (Original Mix)
2:54
80
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 80 (Original Mix)
1:49
81
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 81 (Original Mix)
3:05
82
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 82 (Original Mix)
1:49
83
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 83 (Original Mix)
3:31
84
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 84 (Original Mix)
3:46
85
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 85 (Original Mix)
2:35
86
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 86 (Original Mix)
2:48
87
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 87 (Original Mix)
2:38
88
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 88 (Original Mix)
2:16
89
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 89 (Original Mix)
1:24
90
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 17 (Baram Bar Bar Prabh Japiye - Nanak Tis Jann Ke Pujah Sad Pera) Pt. 90 (Original Mix)
3:34