album

Savta Shara Shir Sameach

10 songs (20 minutes) Released on 8 February 2016
1
Ha'Derech Sheli
1:39
2
Ha'Tzemach Ohev
1:58
3
Mevashlim Chagiga
3:17
4
Savta Shara
1:57
5
Shir Ha'Regashot
1:59
6
Kshe'Savta Koeset
1:08
7
Savta Soreget
2:23
8
Shuv Yored Ha'Erev
2:34
9
Yesh La Et Saba
2:05
10
Shir Sameach
1:48