album

Anthology of Indian Classical Music: A Tribute to Alain Daniélou

33 songs (2 hours and 45 minutes) Released on 7 June 2013
1
The Bhairavi Mode
Raghunath Prasanna & Katvaru Lal
3:16
2
Khyal
Mohin ud din & Amin ud din Dagar
6:24
3
The Ahiri-Lalita Mode
Ravi Shankar & Chaturlal
5:40
4
The Malkosh Mode
Mishra Shyam Lal & D.K. Chatterji
5:56
5
The Todī Mode
Narayan Das Mishra & Shyam Lal
3:39
6
Gat in the Kāmavardhanī (Or Pūrvī) mode
Svami D.R. Parvatikar
3:11
7
Tabla Solo
Chaturlal
3:26
8
Sitar, Sarode and Tabla
Ravi Shankar, Ali Akbar Khan & Chaturlal
13:51
9
Alap in the Multani mode
Mohin ud din & Amin ud din Dagar
3:49
10
The Sindhi-Bhairavi Mode
Ali Akbar Khan
5:01
11
Thumri in the Tilang mode
Raghunath Prasanna & Motilal
3:20
12
Svara Mandala in the Brindavani-Tilang mode
Svami D.R. Parvatikar
3:09
13
Bhajana
Nandan Prasad & Shyam Lal
5:57
14
The Suha Kamode Mode
Svami D.R. Parvatikar
12:42
15
Jatisvaram in the Mecha-Kalyāni mode
Bala Sarasvati & His Orchestra, Jayammal and Ganeshan, T. Ranganathan & T. Visvanathan
4:00
16
Alapana in the Southern Todī mode
P.R. Balasubrahmanyam
2:29
17
Alapana in the Kambhoji mode
K.S. Pichiappa, K.M. Dakshinamurti, T. Subrahmanya Pillai & Muthu Kumaram
3:18
18
Kriti
Kamala Krishnamurti
5:00
19
Tirmana
K. Ganeshan
0:59
20
The Varali Mode
D.K. Pattamal, Tiruvallur Subrahmanyam, Palghat Kunjumani & Shiva Pattamal
9:48
21
Ganesha Kumara
Budalur Krishnamurti Shastri, Varahur Mathusvami Aiyar & Tinniyam Venkatarama Aiyar
4:34
22
Pallavi
Mudi Kondan C. Venkatarama Iyer, Vellore Gopalachari, M. Chandrashekharan & Karaikudi Mutha Lyer
6:07
23
Javali in the Khamas mode
T. Visvanathan & T. Ranganathan
4:03
24
Pallavi
Carnatic Ensemble
9:03
25
Javali in the Paraj mode
D.K. Pattamal, Kalyan Krishna Bhagavatar & Karaikudi Muttu Aiyar
2:53
26
Sadhincene
Devakotai Narayana Iyengar, Kalyana Krishna Bhagavatar & Karaikudi Muttu Aiyar
4:58
27
Varnam
Orchestra Of Radha Shri Ram
4:01
28
Varnam in the Kambhoji mode
S. Vidya
3:10
29
Varnam
Bala Sarasvati & His Orchestra, T. Ranganathan, T. Visvanathan, Jayammal & K. Ganeshan
7:18
30
Sandehamunu
T. Visvanathan & T. Ranganathan
4:49
31
Ninyako
D.K. Pattamal, Tiruvallur Subrahmanyam, Palghat Kunjumani & Shiva Pattamal
4:25
32
Solo on the Mridangam
Muttu Kumaram
3:35
33
Jnana Vinayakane
Orchestra Of Radha Shri Ram
1:42